σγουραίνω

και σγουρώνω και σγουρύνω και μόνον ως αμτβ. σγουριάζω και σγουρίζω Ν [σγουρός]
1. μτφ. κάνω κάτι σγουρό, βοστρυχώνω, κατσαρώνω
2. (αμτβ.) γίνομαι σγουρός («τα μαλλιά της τελευταία έχουν σγουρύνει πολύ»).

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • σγουραίνω — σγουραίνω, σγούρυνα βλ. πίν. 47 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • σγουραίνω — σγούρανα 1. μτβ., κατσαρώνω: Σγουραίνω τα μαλλιά. 2. αμτβ., γίνομαι σγουρός: Όσο μεγαλώνει, σγουραίνουν τα μαλλιά του …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • σγουραίνω 1згурэно][/*] ρ. (αμτβ.) виться. — [сгуро] ουσ. о. локон, завиток волос …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • σγουρώνω — σγουραίνω …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • βοστρυχίζω — (Α) [βόστρυχος] 1. σγουραίνω, κατσαρώνω τα μαλλιά 2. (για ύφος λόγου) πλέκω, στολίζω …   Dictionary of Greek

  • κατσαρώνω — [κατσαρός] 1. κάνω κάτι κατσαρό, σγουραίνω («κατσάρωσε τα μαλλιά της») 2. γίνομαι σγουρός 3. (για φυτά) αναρριχώμαι ελικοειδώς …   Dictionary of Greek

  • οντουλάρω — προσδίδω κυματοειδές σχήμα στα μαλλιά με τεχνητό τρόπο, σγουραίνω, κατσαρώνω. [ΕΤΥΜΟΛ. < γαλλ. onduler < onde «κύμα» (< λατ. unda «κύμα»)] …   Dictionary of Greek

  • παραπλέκω — ΜΑ 1. εμπλέκω ή ενυφαίνω («οἱ γναφέες... κείροντες τὰ ὑπερέχοντα καὶ παραπλέκοντες καλλίῳ ποιέουσι», Ιπποκρ.) 2. μτφ. παρεμβάλλω, παρεισάγω («ὅλη γε τῇ δραματουργία τοῡτο παραπέπλεκται», Στράβ.) αρχ. 1. συμπλέκω, συνθέτω («μύθους παραπλέκουσιν… …   Dictionary of Greek

  • σγουρώνω — Ν βλ. σγουραίνω …   Dictionary of Greek

  • συστρέφω — ΝΜΑ, και αττ. τ. ξυστρέφω Α [στρέφω] στρέφω κάτι γύρω από τον εαυτό του, τό στρίβω αρχ. 1. (για ζώο) μαζεύομαι για να πηδήσω ή να επιτεθώ («συστρέφει ἑαυτὸν ὥσπερ θηρίον», Πλάτ.) 2. στρέφω κάτι απότομα 3. ενώνω, συνάπτω, συνδέω 4. συνάγω,… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.